Vatten- och avfallsnämnd

Vatten- och avfallsnämnden består av fem ledamöter från både Motala och Vadstena och hanterar frågor som berör båda kommunerna inom ansvarsområdena:

  • Vatten och avlopp
  • Avfallshantering
  • Återvinning

Motala kommun är värdkommun. Läs mer om Vatten- och avfallsnämnden på Motala kommuns webbplats.