Vatten- och avfallsnämnd

Vatten- och avfallsnämnden består av fem ledamöter från både Motala och Vadstena och hanterar frågor som berör båda kommunerna inom ansvarsområdena:

  • Vatten och avlopp
  • Avfallshantering
  • Återvinning

Motala kommun är värdkommun. Läs mer om Vatten- och avfallsnämnden på Motala kommuns webbplats.

Vatten- och avfallsnämnden sammanträden 2024

23 januari: Protokoll
13 februari:
13 mars:
16 april:
21 maj:
11 juni:
18 september:
15 oktober:
12 november:
10 december:

Vatten- och avfallsnämnd
Sammanträden & protokoll

Vatten- och avfallsnämnden sammanträden 2023

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
14 juni
20 september
18 oktober
15 november
13 december

Vatten- och avfallsnämnd
Sammanträden & protokoll