Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnden 14 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-12-14
Anslaget sattes upp: 2022-12-19
Sista dag för överklagande: 2023-01-10
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson