Kommunstyrelsen 11 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-05-11
Anslaget sattes upp: 2022-05-18
Sista dag för överklagande: 2022-06-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson