Anpassad grundskola

Förutsättningarna är inte lika för våra barn. Ibland behöver en elev, på grund av en funktionsnedsättning, en anpassad skolgång och då försöker vi tillsammans hitta den bästa lösningen. Det kan bli aktuellt att eleven efter en grundlig utredning blir mottagen i anpassade grundskolan. I anpassade grundskolan är personalen specialiserad på att möta varje barn behov.

Vadstena kommun har ett samverkansavtal med Motala kommun och eleverna går på Mariebergsskolan. Eleverna har rätt till taxiresor till och från skolan.

En elev som går i den anpassade grundskolan kan även bli integrerad i den vanliga grundskolan om det bedöms som den bästa lösningen för eleven. Eleven läser då, och blir bedömd, efter anpassade grundskolans läroplan.