Parkeringstillstånd för funktionsnedsatta

Rörelsehindrade kan ansöka om undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats. Tillståndet gäller för hela Sverige och i de flesta Europeiska länder. Ansökan görs med den här blanketten som fylls i och skickas in till Vadstena kommun tillsammans med ett läkarintyg.

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tillfälliga parkeringstillstånd

Om du vid något enstaka tillfälle behöver parkera på gata, till exempel vid flytt, så kan du behöva ett tillfälligt parkeringstillstånd. Ta kontakt med servicecenter så får du hjälp. Kontaktuppgifter finns i rutan till höger.