Kultur- och utbildningsnämnden 19 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-06-19
Anslaget sattes upp: 2023-06-21
Sista dag för överklagande: 2023-07-12
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson