Fråga och klaga

Det är bra att vara frågvis både i butik och på restaurang. Om du inte är nöjd med det du har fått eller betalat för så bör du klaga till företagaren.

Om du har klagomål på färdigförpackade livsmedel så är det bäst att ringa direkt till producenten. Telefonnummer till konsumentkontakt ska stå på förpackningen. Då brukar du få ersättning för den felaktiga varan och du hjälper företaget i deras kvalitetskontroll.

Om du är missnöjd på restaurang, klaga direkt till personalen. Ät aldrig något som inte smakar bra eller som du är tveksam till. Ibland går det att se redan i dörren på ett matställe att det inte är en bra idé att äta där.

Är det rent och fräscht i serveringslokalerna?

Vid felaktig hantering eller dåliga råvaror, kan livsmedelsföretaget orsaka att maten har blivit dålig. Det ska vara tydligt vad det är som serveras och var maten kommer ifrån.

Du är välkommen att kontakta oss på miljöavdelningen om du har frågor eller för att upplysa oss om du upptäckt brister på restauranger eller livsmedelsbutiker.