Socialnämndens utskott 1 september

§§ 86-89. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-09-01
Anslaget sattes upp: 2021-09-01
Sista dag för överklagande: 2021-09-22
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström