Välkommen som nyanställd

Välkommen till din nya arbetsgivare – Vadstena kommun! Kommunen strävar efter att vara en arbetsplats där människor trivs och erbjuds möjligheter att utveckla sin potential. Vi vill att våra medarbetares engagemang, personliga utveckling och personliga ansvarstagande stimuleras. Medarbetarnas engagemang för de uppgifter som kommunen har att utföra är en viktig nyckelfaktor för att nå målen och få medborgarna att bli nöjda med kommunens verksamhet. Du som medarbetare är viktig för vår kommuns utveckling!

I vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare ser vi det som självklart och nödvändigt att säkerställa en bra introduktion för våra nya medarbetare. Målet är att introduktionen ska ge dig de bästa förutsättningarna för att sätta dig in i ditt arbete och att lära känna den kultur som råder på arbetsplatsen och i organisationen.

Om du har frågor och funderingar om din anställning, tveka inte att prata med din chef eller dina arbetskamrater. Det finns också mycket bra information att ta del av på internwebben.

Vi tycker det är roligt att du valt att arbeta i Vadstena kommun och vi ser fram emot att ha dig som medarbetare och hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss.

Återigen, varmt välkommen till Vadstena kommun!