Samhällsbyggnadsnämnden15 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-03-15
Anslaget sattes upp: 2022-03-18
Sista dag för överklagande: 2022-04-08
Förvaringsplats för protokollet: samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén