Kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem

Ibland kan du som barn eller ungdom behöva en kontaktperson eller kontaktfamilj som du kan träffa, bo hos ibland och få stöd från.

Kontaktperson eller kontaktfamilj är ett stöd som ger dig samvaro med andra och ett miljöombyte. Syftet är att kontaktpersonen eller kontaktfamiljen ska vara ett stöd till barn, ungdomar och vuxna för att de ska utvecklas och blir mer delaktiga i samhället.

Kontaktperson och kontaktfamilj kan du också få om du har en funktionsnedsättning och behöver få kontakt med en annan person som kan ge dig stöd i det du behöver hjälp med. Det kan till exempel vara att komma i kontakt med andra människor, att få ett miljöombyte eller stöd för att komma ut i samhället och kunna delta i olika aktiviteter.

Kontaktperson

En kontaktperson ska kunna vara ett stöd till dig oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen men att du är i behov av en stabil vuxenkontakt. Antalet kontakttillfällen kan variera från något tillfälle per månad till flera tillfällen i veckan utifrån ditt behov.

Kontaktfamilj

Att få beslut om kontaktfamilj innebär att du som barn eller ungdom får möjlighet att vara tillsammans med en annan familj i deras hem några dygn varje månad. Hur mycket och hur ofta varierar utifrån ditt behov, men vanligtvis rör det sig om någon eller några helger per månad.

Familjehem

Ett familjehem innebär att du som barn eller och ungdom får tillgång till en extra förälder. Den extra föräldern som du får, har ansvar för den dagliga omvårdnaden och ska ha ett nära samarbete med dina föräldrar, skola, socialtjänst och övrigt nätverk kring dig. Hur länge du kan bo i familjehem varierar och det kan ibland vara svårt att veta från början, syftet med placeringen är att du ska kunna återvända hem så småningom.