Hur hittar jag en handling?

Du kan själv söka bland ärenden och handlingar i Vadstena kommuns webbdiarium.

På webbdiarets startsida så ser du automatiskt de senaste dygnens inkomna handlingar och ärenden, direkt under sökformuläret.

Om du vill söka efter en specifika handling eller ärende, ange ett datumintervall* och typ av dokument/i vilken nämnds diarie du söker. Ange specifika sökkriterier i rutan Fritext. Tryck sedan på Sök.

Vill du söka bland kommunfullmäktiges handlingar ska du välja ämnesområde “Kommunstyrelsen (Diarium)”.

* Webbdiariet har en begränsad söktid och du kan inte söka ärenden som registrerats före 2018. Är du intresserad av äldre handlingar kontaktar du kommunen.

Ta del av handlingar

Vill du ta del av en handling som inte är nedladdningsbar direkt från webbdiariet, ta kontakt med den nämnd som handlingen tillhör, i första hand via e-post:

kommunstyrelsen@vadstena.se

kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se

samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se

socialnamnden@vadstena.se

Det går också bra att kontakta kommunens servicecenter på telefon 010 – 234 70 00.