Hur hittar jag en handling?

Du kan själv söka efter handlingar under ”Sök i kommunens diarium”.

Om du vill söka efter handlingar, markera rutan Dokument och ange ett datumintervall. Du kan även ange sökkriterier i rutan Fritext och/eller välja ett Ämnesområde (diarium). Tryck sedan på Sök.

Om du vill söka efter sammanträdeshandlingar, markera rutan Sammanträden och beslut och gör i övrigt som i texten ovan. Vill du söka bland kommunfullmäktiges handlingar ska du välja ämnesområde ”Kommunstyrelsen (Diarium)”. Observera att om du vill se handlingar till ett sammanträde som ligger framåt i tiden, måste du utöka datumintervallet så att det omfattar datumet för sammanträdet.

Vill du ta del av en handling, ta kontakt med den nämnd som handlingen tillhör, i första hand via e-post:

kommunstyrelsen@vadstena.se

kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se

samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se

socialnamnden@vadstena.se

Det går också bra att kontakta kommunens servicecenter på telefon 010 – 234 70 00.