Ombyggnad och ändring

Vid en ombyggnad måste även byggnadens förutsättningar vägas in och kraven för en ändring kan anpassas till viss del. Därför ska an anmälan lämnas in till byggnadsnämnden som då tolkar, bedömer och avgör vad som är rimligt och sedan ger ett startbesked som anger vilka krav som behöver säkerställas för att byggnaden ska uppfylla en godkänd nivå. Det handlar om att säkerställa att hälsa, säkerhet och miljö i vårt samhälle ska vara tryggt för alla och att den som utför denna ändring måste kunna visa att det uppfylls. Det måste därför också dokumenteras så att det är möjligt att följa upp i efterhand.

Väsentliga ändringar är till exempel installation av vatten och avlopp eller en braskamin, ombyggnad av ventilationssystem eller ändringar i bärande konstruktioner.

Se även Boverkets lista över vad som bedöms som väsentliga förändringar i byggnad.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen