Elljusspår

Strax söder om tätorten ligger skogs- och friluftsområdet Rismarken. Här finns motionsspår och utegym. Även i Borghamn finns ett elljusspår.

Rismarken
I Rismarken finns det tre markerade motionsspår, 2 km (elljusspår), 2,5 km och 5 km. Ett har elljus fram till klockan 22.00 och är tillgänglighetsanpassat. Utmed elljusspåret finns bord och sittbänkar. Vintertid anläggs skidspår utmed motionsspåren. i anslutning till spåren finns ett utegym.

Det finns en Friggebostuga som skolor och förskolor kan hyra via Korpen i Vadstena .

Borghamn
Motions- och elljusspåret i Borghamn har sin sträckning runt och förbi stenbrottet i Borghamn. Borghamns IF ansvarar för skötseln av spåret.