Kommunstyrelsen 12 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-06-12
Anslaget sattes upp: 2023-07-04
Sista dag för överklagande: 2023-07-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Katarina Andersson