Socialnämnden 30 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-01-30
Anslaget sattes upp: 2024-02-05
Sista dag för överklagande: 2024-02-26
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström