Välfärdsteknik

Terapikatter

Socialförvaltningen har köpt in terapikatter till våra äldreboenden vilket har visat sig vara mycket populärt, speciellt på våra demensavdelningar.
Djur har ofta en förmåga att skapa lugn och många äldre är sedan tidigare vana vid kontakten med djur och har levt med djur. En terapikatt är en robotkatt ,men den är väldigt verklighetstrogen,  både utseendemässigt och när det kommer till material, ljud och rörelser. Den har inbyggda sensorer som svarar på beröring och rörelse. Terapikatterna spinner, vilket kan bidra till ett lugnt hos dem som använder dem.

Tyngdtäcken

Tyngdtäcken har länge kunnat förskrivas men har på senare tid blivit mer populärt hos gemene man. Även inom äldreomsorgen testas ett utökat användande av tyngdtäcken. Speciellt för personer med kognitiv svikt har det visat sig ha stor effekt att sova med ett tyngdtäcke.

Tyngdtäcket hjälper ofta till att skapa en lugnare sömn, eftersom personen som använder det känner sig mer trygg av tyngden som täcket ger.

GPS-larm

Sedan några år använder Vadstena kommun GPS-larm inom flera verksamheter. Den som använder ett GPS-larm har det med sig och kan, om vederbörande inte vet var hen befinner sig, ringa sitt boende eller sin avdelning.

Dessutom kan personalen på ett boende se var brukarna befinner sig när de är ute och går.
Det går även att lägga in en karta med osynliga gränser i larmet. När en brukare passerar en sådan gräns går ett larm till personalen. Detta skapar trygghet för våra brukare, bland annat de som lider av demens och som kanske inte annars vågar gå ut själva på grund av rädsla för att inte hitta tillbaka hem.

GPS-larmet skapar också en trygghet för personalen. Om en  brukare inte kommer hem som vanligt kan de lätt se vart personen befinner sig.
Det skapar en känsla av frihet för våra brukare som nu kan gå ut själva när de så önskar. De är inte längre beroende av att personal eller anhöriga ska kunna följa med dem.

Google home – SÄBO

Google Home är en smarthögtalare och en digital assistent som du kan styra med rösten. I Vadstena kommun finns Google Home på det särskilda boendet Vätterngården.

Viva medborgare

Viva medborgare är en plattform för e-tjänster som hör ihop med socialförvaltningens verksamhetssystem: Viva.
Tjänsten innehåller just nu e-ansökan för försörjningsstöd, chat och bokningar.
Informationen som medborgaren skickar finns sedan i Viva och på handläggarens sida finns stöd för automation i handläggningen.

Dexcom – egenmonitorering

Visning av glukosvärde i app ger vårdpersonal och patienten det aktuella glukosvärdet direkt. Verktyget ger varningar och larm som gör att man hinner agera i tid.
Patienten kan dela sina värden med vårdgivare och anhöriga.