Överförmyndarnämnden 22 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-06-22
Anslaget sattes upp: 2022-06-24
Sista dag för överklagande: 2022-07-15
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson