Strategi och statistik

Vår strategi

Vi har i samråd med besöksnäringen kommit överens om att sträva mot ökad hållbarhet vilket innebär samverkan för en längre säsong och en attraktiv destination. Samverkan sker både lokalt, regionalt och nationellt, se Besöksnäringsstrategi | Visit Östergötland (visitostergotland.se)

Statistik

Vadstena stadskärna har årligen ca 500 000 dagsbesökare enligt Telia Insights (som inte övernattar) och kommunens som helhet ca 1 milj. (Där ingår de ca 1300 som inpendlar till sitt arbete dagligen.)
Vadstena slott och Klosterkyrkan har vardera ca 200 000 besökare per år enligt deras egna besöksräknare. Omberg har också ca 200 000 dagsbesökare per år.
Hälften av besökarna kommer under perioden maj-augusti, flest i juli.

Knappt 120 000 kommersiella gästnätter rapporteras årligen in till SCB och presenteras på Tillväxtverkets hemsida: Turismstatistik – Startsida (tillvaxtverket.se)

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige. Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör.
OBS! Statistiken är preliminär under pågående år, först i april året efter publiceras de slutgiltiga siffrorna för året.