Food for life inom förskola/skola

Food for Life har sin utgångspunkt i närproducerade råvaror i de offentliga måltiderna, dvs den mat som serveras våra barn och elever inom förskola och skola. Tanken är man med hjälp av måltiderna kan skapa mervärden för verksamheterna.

Genom matens ursprung kan man hitta ännu fler ingångar till lärande, med kopplingar till läroplan och kunskapsmål. Måltiderna inom förskola och skola är en resurs som finns varje dag. Odling, produktion, paketering, frakt av livsmedel mm står för drygt 25% av den totala miljöbelastningen. Genom att bland annat köpa in närproducerade råvaror och servera mat i säsong arbetar vi med riktning mot en hållbar utveckling. Genom den mat kommunen serverar i skolmåltiderna vill vi vara det goda exemplet och bidrar till att forma medvetna konsumenter.

Ett arbetsmaterial är framtaget av en arbetsgrupp inom skola F-6, där det finns en struktur för Food for Life konceptets implementering. Strukturen ska stödja återkommande aktiviteter i alla årskurser som knyter an till läroplan och kunskapsmål. Aktiviteterna är allt från besök på lantgård, så fröer och plantera till praktik i skolköket och matens kemi. Inom förskolan är fokus mer på måltidspedagogik, där det dessutom finns kockar och pedagogisk personal som är speciellt utbildade för att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter med koppling till mat och måltider.