Försäkringar

Utsätts du för en kris eller en allvarlig händelse som exempelvis en brand eller överfall kan du få ekonomisk ersättning via ditt försäkringsbolag. En kris kan också leda till psykiska besvär för den som blivit utsatt. Vissa försäkringsbolag erbjuder psykosocialt stöd för dem som blivit utsatta för en kris eller allvarlig händelse.

Det finns en mängd olika försäkringsbolag som erbjuder olika typer av försäkringar. Försäkringarna ser lite olika ut beroende på bolag. Försäkringsbolagen har olika villkor för vilka händelser som kan begäras ersättning för och vilka händelser som försäkringen inte täcker. Likaså hur stor ersättning du får kan variera.

Hemförsäkring

Alla behöver en hemförsäkring. Den gäller inte bara för dina saker utan innehåller också ansvars-, rätts- och överfallsskydd samt en reseförsäkring.

Behöver du se över ditt försäkringsskydd? Mer information om olika försäkringar hittar du hos Konsumenternas försäkringsbyrå.