Kultur- och utbildningsnämnden 16 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-05-16
Anslaget sattes upp: 2022-05-20
Sista dag för överklagande: 2022-06-10
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson