Socialnämndens utskott 2 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-11-02
Anslaget sattes upp: 2022-11-06
Sista dag för överklagande: 2022-11-27
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström