Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 16 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-02-16
Anslaget sattes upp: 2022-02-17
Sista dag för överklagande: 2022-03-10
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson