Skomakarstugorna

1683
Hela tomten 162 med kålgård och en stuga tillhör rådmannen Petter Huus, som sannolikt hyrde ut stugan. De båda stugorna låg ursprungligen på Backegatans södra sida.

1768
Trädgården med stugan tillhör garvaren Anders Hioberg. Arbetskarlen Nils Wetterstrand fick på egen bekostnad förnya den kvadratiska stugan på ofri grund före 1765. Vid hans hustrus död 1796 sägs tomten vara såld till byggmästare Engholm. Wetterstrand hyrde ut övervåningen till orgeltramparen Petter Östergren med familj. Efter Wetterstrands död 1805 övertogs huset av arbetskarlen Petter Hagelin.

1790
Den andra, reveterade stugan tillkommer och ägs då av Eric Svensson från Ekebyborna. Ursprungligen var den en traditionell enrumsstuga i en våning sannolikt från annan tomt, men utökas i samband med flytten med en andra våning. Även detta hus har flera hyresgäster på övervåningen, bl.a. en tidigare nattväktare.

1820-talet
På 1820-talet finns en enklare krog i en av stugorna.

1910
Skomakaren Karl Pontus Pettersson blir ägare till bägge stugorna; den ena blir bostad, den andra skomakarverkstad. Sedan en nytt bostadshus uppförts uthyrdes stugorna omkr. 1920 till dekoratören Johan Winberg.

1936
Skomakardottern Inez Pettersson som ärver gården 1936 lär sig måla av Winberg och blir en framstående skapare av knyppelmönster. Hennes ateljé är bevarad i övervåningen av den putsade stugan.

1955
Stugorna skänks av Brita Junger till Föreningen Gamla Vadstena.

1957
Stugorna flyttas till vad som avsågs bli reservatet ”Gamla Vadstena”.

1980-talet
Byggnaderna kompletteras med ett uthus från Lagmansberga.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)