Samhällsbyggnadsnämnden 15 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Anslaget sattes upp: 2022-11-18
Sista dag för överklagande: 2022-12-19
Förvaringsplats för protokollet: samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén