Socialnämnden 19 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-03-19
Anslaget sattes upp: 2024-03-26
Sista dag för överklagande: 2024-04-16
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström