Kultur- och utbildningsnämnden 6 februari

§ 7 är justerad. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-02-06
Anslaget sattes upp: 2023-02-06
Sista dag för överklagande: 2023-02-27
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson