Sankt Persskolan, bygg- och kulturhistoriska fakta

“Kulturhistoriskt värde inom kvarteret sedan 1914”

Folkskolebyggnaden

Folkskolebyggnaden efter arkitekten Axel Brunskogs tillbyggnad 1913-1914
(Källa: 600 år i Vadstena, G. Söderström, 2000. s. 803, Bild: Vadstena kommun)

St Persskolan

BYGGÅR: 1952
ARKITEKT: Melker Andersson Ing. byrå Linköping
HUSTYP: Skolbyggnad
FASAD: Gult tegel
TAK: Sadeltak med lertegelpannor
MILJÖBESKRIVNING: St Persskolan ligger centralt i område som främst utgörs av villabebyggelse. Skolan är byggd vid den äldre Folkskolan. Asfalterad skolgård.
KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Mönstermurning kring fönster, vid takfot samt på skolbyggnadens gavel. Vid sidobyggnaden som inrymmer gymnastiksal och fritidsverksamhet finns partier av ljusgrön målad panel. Dekorativa fönster. Välbevarad entré med spegeldörrar i ek som ramas in av portal av sten som kröns av ett koppartak. Trapphuset markeras av ett dekorativt fönster. Dekorativt burspråk med koppartak.
KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin ursprungliga karaktär och välbevarade detaljer.
RIKTLINJER: Underhåll och ändringar får inte medföra förvanskning av värdefulla karaktärsdrag, ursprungliga detaljer ska bevaras.
ORT: Vadstena
FASTIGHETSBETECKNING: Folkskolan 35
GATUADRESS: Strågatan 16, 18

Fakta hämtad från: Modernismens bebyggelse i Vadstena kommun. Rapport från länsmuseets bebyggelseinventering år 2008-2009 -en del av projektet Modernismen i Östergötland (Copyright Östergötlands länsmuseum och Länsstyrelsen i Östergötlands län, juni 2010.)