Kommunstyrelsen 13 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-11-13
Anslaget sattes upp: 2023-11-29
Sista dag för överklagande: 2023-12-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner