Pilgrimsvandring Vadstena

Turism och näringslivsutveckling

Det är flera frågor kring vilka kommunen arbetar i bred samverkan med näringslivet och andra organisationer:

Centrumsamverkan och stadsutveckling

Handeln har samverkat i många år och tillsammans med fastighetsägarna och kommunen finns ett stort engagemang för stadsutveckling. Nu har utvecklingsprocessen tagit ny fart i och med kommunens medlemskap i Svenska Stadskärnor och omfattande offentliga investeringar i stadskärnan. Två gånger per år inbjuds alla intressenter till möte och avstämning av den gemensamma handlingsplanen.

Leaderprojekt för hållbar turismutveckling

Leader Folkungaland och Jordbruksverket har beviljat Vadstena kommun projektmedel för hållbar turismutveckling. Projektet riktar sig till företag och föreningar i Vadstena kommun som vill utveckla sin turismverksamhet och stärka sin hållbarhet och marknadsföring genom samarbete under det gemensamma platsvarumärket. Aktivitetsplanen innehåller utbildningar i hållbarhet och studieresor under 2023-2024.

Leader Folkungalands logotyperLänk till Leader Folkungalands hemsida: Välkommen till Folkungaland! (leaderfolkungaland.se)

Destinationsutveckling längs Vättern

Region Östergötlands projekt för att stödja besöksnäringens omställning till följd av krisen vill utveckla en samverkansmodell för att skapa attraktiva destinationer och fler konkurrenskraftiga och hållbara företag väl rustade för framtidens utmaningar. Projektet har också tittat på en organisation för destinationsutveckling av Vättern. Läs mer i regionens rapport (2022): Slutrapport Destinationsorganisering Vättern.pdf (regionostergotland.se)
Länk till deras hemsida om pågående projekt: Pågående projekt | Visit Östergötland (visitostergotland.se)

Cirkulär ekonomi inom industrin

Genom att samverka kring resurs- och energiflöden kan företag öka sin lönsamhet och samtidigt bidra till stora klimat- och miljönyttor. Region Östergötland, genom Energikontoret Östergötland, har beviljats EU-medel för att tillsammans med flera av länets kommuner främja industriell och urban symbios och därigenom stärka det östgötska näringslivet. Intresserade företag välkomnas att kontakt Energikontoret: Välkommen till Energikontoret Östergötland – Energikontoret Östergötland (energikontoretostergotland.se) (länk till deras hemsida)

Östgötaleden & the Birgitta ways

Region Östergötland utvecklar Östgötaleden i regionen och i Vadstena kommun. Tillväxtverket och Jordbruksverket har därutöver avsatt projektmedel för insatser som kan främja den strategiska utvecklingen och samverkan mellan aktörer inom naturturism och ledutveckling. Birgittavägarna till Vadstena ingår som ett pilotområde i denna satsning och Pilgrimscentrum arbetar för att knyta samman pilgrimsleden från Hamburg, Trondheim och Åbo till Vadstena.
Länk till hemsida om Birgittaleden: Vad är S:t Birgitta ways | Pilgrimscentrum
Länk till hemsida om Östgötaleden: Östgötaleden i Vadstena (ostgotaleden.se)

Inga Lindström-land

Sedan 2016 pågår ett samarbete mellan ett antal kommuner längs E4 och kusten i Östergötland och Sörmland med syfte att få fler besökare till våra besöksmål och attraktioner. Under 2018 upprättades ett samarbetsavtal mellan kommunerna Södertälje, Nykvarn, Gnesta, Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping, Söderköping och Linköping med syfte att attrahera fler tyskspråkiga besökare utifrån temat ”Inga Lindström-land” baserat på den tyska tv-filmserie som utspelas i regionen. Från 2023 deltar även Vadstena kommun i samarbetet.
Länk till marknadssamarbetets tyska hemsida: Start – Inga Lindström (ingalindstrom.com)