Socialnämnden 16 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-03-16
Anslaget sattes upp: 2022-03-23
Sista dag för överklagande: 2022-04-13
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström