Kultur- och utbildningsnämnden 16 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-10-16
Anslaget sattes upp: 2023-10-20
Sista dag för överklagande: 2023-11-10
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson