Agenda 2030 – Globala målen i Vadstena kommun

Vadstena kommunfullmäktige har antagit en hållbar styrmodell som träder i kraft den 1 januari 2023. Styrmodellen ”Verksamhetsfokuserad styrning och ledning” avgör vad kommunen ska ägna sig åt och slår fast ramarna för hur detta ska ske. Och framförallt ska det ske på ett hållbart sätt – det vill säga inom planetära gränser, med hänsyn till och med fokus på människan samt på ett långsiktigt ekonomiskt sunt sätt.

Integrerad del av verksamheter

Agenda 2030 och de globala målen utgör därmed en grund i kommunens verksamheter. Vadstena kommun anser att hållbarhet ska vara en integrerad del av kommunens arbete och inte hanteras som ett sidospår.

Under den här sidan kan du följa vår resa och läsa om hållbarhetssatsningar- och aktiviteter som genomföras i våra verksamheter.

Sidan uppdateras kontinuerligt.