Agenda 2030

Globala målen – Agenda 2030

Vadstena kommun vill att alla gemensamt tar ansvar och verkar för ett hållbart samhälle. Vårt arbete med hållbar utveckling sker i huvudsak inom ramen för FN:s 17 globala mål, Agenda 2030.

Arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala mål innebär att vi ska:

 • Arbeta för en hållbar positiv utveckling för alla som lever och verkar i kommunen.
 • Sträva efter en god och hälsosam livsmiljö för människor, djur och växter i dag och i framtiden.
 • Utveckla vårt arbete med cirkulär ekonomi.
 • Främja användningen av förnyelsebar energi.
 • Skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
 • Verka för att de Globala målen, Agenda 2030 uppfylls.
 • Verka för att de nationella miljömålen uppfylls.
 • Ta fram och följa upp kommunala nyckeltal för hållbar utveckling.
 • Använda alla våra resurser effektivt genom att effektivisera enligt Lean.
 • Arbeta aktivt för ett integrerat samhälle där vi inkluderar alla och motverkar utanförskap.
 • Arbeta med en hållbar vattenförvaltning, samt utveckla och stödja vattenfrågan.