Målinriktat hållbarhetsarbete

Vadstena kommunfullmäktige har antagit en hållbar styrmodell kallad ”Verksamhetsfokuserad styrning och ledning”: Den avgör vad kommunen ska ägna sig åt och slår fast ramarna för hur detta ska ske. Och framförallt ska det ske på ett hållbart sätt – det vill säga inom planetära gränser, med hänsyn till och med fokus på människan samt på ett långsiktigt ekonomiskt sunt sätt.

Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen utgör en grund i kommunens verksamheter. Vadstena kommun anser att hållbarhet ska vara en integrerad del av kommunens arbete och inte hanteras som ett sidospår.

Hållbarhetsbegreppet innehåller tre perspektiv – ekologisk hållbarhet, social hållbarhet ekonomisk hållbarhet. Alla dessa tre perspektiv behöver drivas parallellt för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi som kommun arbetar aktivt för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås och att kommunen uppfyller alla befintliga lagkrav. Vi står inte ensamma i vårt arbete utan framsteg ska göras tillsammans med olika aktörer i samhället. För oss som en liten kommun är samverkan väldigt viktigt och en stor del i hur vi ska kunna komma vidare i vår egen utveckling mot ett hållbart Vadstena.

Några exempel på vad som har gjorts och planeras i hållbarhetsarbetet:

 • Övergången till ett tillitsbaserat styrnings-  och ledningssystem för ökad social hållbarhet och ökat medborgarfokus. All verksamhet ska drivas så den skapar tillit, transparens, rättsäkerhet, effektivitet och kvalitet.
 • Vi har antagit den nationella transportutmaningen om ett Fossilfritt Sverige 2030. Det innebär att vi senast år 2030 ska köra helt fossilfritt.
 • Arbetet med Heltidsresan; heltid som norm för ett hållbart arbetsliv och tryggare anställningsformer för kommunens medarbetare.
 • Den årliga hållbarhetsveckan Earth Week, i väntan på Earth Hour; en vecka fylld med aktiviteter, inspiration och konkret miljöengagemang för alla i kommunen.
 • Miljösmart menyplanering i förskole- och skolköken. Minst ett vegetariskt alternativ varje dag och om kött serveras är det endast svenskt eller närproducerat östgötskt kött.
 • Utbyggnad av cykelvägnätet ;cykelväg mellan Vadstena och Motala planeras.
 • Äldre offentlig belysning byts kontinuerligt ut mot mer energisnål belsyning.
 • Kommunen satsat på solcellsenergi. 60 procent av den el som förskolan Omma förbrukar produceras av den egna solcellsanläggningen.
 • Nyckelfri hemtjänst sparar på resorna.
 • Digitala signeringslistor inom socialtjänsten.
 • Avdelningen för Vuxenutbildning-Integration-Arbetsmarknad.
 • Länk-bänk är ett projekt inom social hållbarhet.

Hållbarhetsarbete 2023