Nyckelfri hemtjänst

I slutet av 2022 påbörjades monteringen för att kunna införa nyckelfri hemtjänst i Vadstena kommun. Ett projekt som planerats för under hela 2022 och som varit väldigt efterlängtat för verksamheten.

Tidigare behövde medarbetarna inom hemtjänsten åka tillbaka till kontoret mellan besöken hos våra medborgare för att byta nycklar. Likadant om ett larm kom, då behövde personalen åka in till hemtjänstens kontor för att hämta en nyckel för att kunna öppna hos den som larmat. Genom nyckelfri hemtjänst, där socialförvaltningen använder sig av ett koncept från företaget Swedlock, har personalen nu istället med sig en digital nyckel som fungerar i alla lås som medborgarna fått monterat på sin dörr. Låsen gör ingen åverkan på dörren och för medborgare och anhöriga fungerar låset precis som vanligt.

Införandet av nyckelfri hemtjänst bidrar till mindre resande och sparar mycket tid för vår personal. Dessutom kan våra medborgare snabbare får hjälp när de larmar vilket ger större trygghet och kan förhindra skador.

Majoriteten av de medborgare som har hemtjänst idag har godkänt införandet av nyckelfria lås och är de nöjda med detta. Personalen tycker också att det fungerar väldigt bra med de nya låsen och upplever att det förenklat deras arbete. Införande av nyckelfri hemtjänst är på många sätt ett arbete enligt Agenda 2030, bland annat genom minskade bilresor, bättre vård och trygghet för våra medborgare och bättre arbetsmiljövillkor för våra medarbetare.