Kultur- och utbildningsnämnden 15 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-04-15
Anslaget sattes upp: 2024-04-19
Sista dag för överklagande: 2024-05-10
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson