Socialnämndens utskott 16 januari

§ 5-11 är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-01-16
Anslaget sattes upp: 2023-01-16
Sista dag för överklagande: 2023-02-06
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström