Casellska gården – fabriksgården

1683
Tomt 27 vid Helgeandsgatan ägs av rådmannen och handelsmannen Anders Hansson. Den beskrivs som ”liten vacker byggd gård”. Gården består av flera äldre sammanbyggda och påbyggda bostads- och fabrikshus. De rödfärgade trapphusen mot gården är av en typ som i äldre tider var karaktäristisk för Vadstena.

1760
Tomterna 27 och 28 slås samman och ägs av skomakaråldermannen Jöns Beckman. Han tycks också ha arrenderat den norra delen av tomt 30.

1813
Det nuvarande bostadshuset mot Helgeandsgatan byggs, ett tvåvånigt mot gatan brädklätt timmerhus med torvtak och från gården till övervåningen det ännu befintliga brädklädda trapphuset. I hörnet av Helgeandsgatan och Sjögatan finns en timrad verkstadsbyggnad med öppen trappa från gården till vindsvåningen (nu brädklädd). Längs Sjögatan ligger lada med loge och timrat stall och fähus. I trädgården på gården finns ett päronträd och en nysatt brunn.

1828
Gården ägs av kramhandlaren Johan Schenholm, som drev ättiksbryggeri. Alla boningshusen är reveterade och tegeltäckta och uthusen längs Sjögatan rödfärgade.

1860
Bebyggelsen får sin nuvarande omfattning då verkstadslängan längst i väster längs Sjögatan  uppförs som garveri av reveterat resvirke under plåttak.

1890-1915
Längan inrymmer en cigarrfabrik på andra våningen, senare en snickerifabrik under snickarmästaren Ernst Casell.

1980-talet
Gården restaureras genomgripande och de forna fabrikslokalerna och uthusen innehåller nu bostäder och kontor.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)