Avgifter

Avgifter inom kulturskolan

Musik
Instrument och enskild sång 400 kr/termin
Kör och sångensemble 300 kr/termin
Instrumenthyra 200 kr/termin
Kostnader för spelböcker samt visst förbrukningsmaterial tillkommer.

Bild & Form
300 kr/termin

Dans
300 kr/termin

Kortare kurser
150 kr/kurs

Betalning görs vid bokning i StudyAlong. Har du inte möjlighet att betala, kontakta Kulturskolan.

Syskonrabatt: andra barnet betalar 75% av terminsavgiften och från tredje barnet 50%

Vid frågor om avgifter och betalning, kontakta kulturskolan, 010-234 72 09

Avgifter fastställs av kommunens kultur- och utbildningsnämnd och kan ändras.