Förskolan Gullvivan

10Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
I förskolans utbildning ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Grönområde

På förskolan Gullvivan är det två avdelningar för yngre barn 1-3 år: Bullerbyn och Saltkråkan och två avdelningar för äldre barn 3-5 år: Villekulla och Junibacken. Förskolan är belägen på Qvissbergsområdet.

Barnen möts av en härlig uppvuxen gård som inspirerar till lek och ger rikligt med möjligheter för barnen att undersöka, utforska och förundras. Precis utanför grinden finns ett grönområde med en stor kulle och flera motoriskt utmanande aktiviteter. En kort promenad bort finns en skogsdunge som flitigt används i undervisningen tillsammans med barnen.

Elcykel

När vi vill utforska miljöer som finns lite längre bort från förskolan tar vi med oss barnen i vår el-cykel som har plats för sex barn.
För att skapa möjligheter att göra barnens lärande mångsidigt och sammanhängande tillämpar alla avdelningar ett projektinriktat arbetssätt med barnens intresse och nyfikenhet i focus.

Hos oss på Gullvivan ska alla känna sig varmt välkomna och trygga. Barnen ska känna att de har möjlighet att leka, lära sig och utvecklas av varandra på ett tryggt och lekfullt sätt.
För oss är det viktigt med ett lustfyllt lärande och att vi har roligt tillsammans!