Skola, vård och pensionat

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret för lokaler för vård, omsorg, undervisning, tillfälligt boende och anläggningar där många personer vistas.

Lokaler för förskola, fritidshem, grundskola med mera ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan skall göras när en lokal tas i bruk för en verksamhet som är angiven i 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om en ny verksamhet startas, i en redan anmäld lokal, innebär det i också regel anmälningsplikt. En tillbyggnad kan också innebära krav på att en anmälan skall göras innan lokalen tas i bruk. Ta därför alltid kontakt med miljöavdelningen innan du startar, överlåter eller förändrar en verksamhet, särskilt om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte.

Lämna in din ansökan till samhällsbyggnadsnämnden senast sex veckor innan planerad verksamhetsstart/ändring.