Tomter Smycket Södra Drottningmarken

Södra Drottningmarken

På Södra Drottningmarken har 10 tomter i kvarteret Smycket erbjudits dem som står i kommunens tomtkö. Samtliga tomter är för närvarande reserverade.

Södra Drottningmarken är ett attraktivt bostadsområde i en lugn stadsdel vid stadens utkant. Vadstenas storlek gör att det mesta ligger inom cykelavstånd och området har gång- och cykelvägar både mot centrum och andra delar av staden. I närområdet finns busshållplatser, förskola och skola, idrottsanläggning, matbutik med mera. Utsikten mot innerstaden med slottet och klosteret skapar en förbindelse till Vadstenas historia.

Hela bostadsområdet beräknas inrymma cirka 50-80 bostadsenheter i olika upplåtelseformer.

Kvarteret Smycket med 10 villatomter ligger i den västra delen av området. De aktuella tomterna i kvarteret Smycket har en yta som varierar mellan 976 m2 och 1 144 m2. Priset för tomterna är satt utifrån yta (avrundade till jämna 10 000 kr) och de flesta kostar 300 000 kronor (undantag för Smycket 9 som kostar 320 000 kr och Smycket 2 och 8 som kostar 340 000 kr).

Anläggningsavgift för vatten och avlopp tillkommer liksom kostnader för nybyggnadskarta, bygglovsavgifter, anslutningsavgift för el, bredband och liknande samt kostnader för lagfart och inteckning.

Den byggnad som uppförs på tomten ska vara avsedd för egen bostad för permanent bruk. Bostaden ska vara uppförd och färdig för inflyttning senast två år efter tillträdet. Detaljplanen styr hur tomterna får bebyggas. Den redovisar tex högsta tillåtna höjd på byggnader och mark där det inte är tillåtet att bygga.

I rutan till höger hittar du relevanta handlingar för Södra Drottningmarken.

Önskar du mer information om tomterna i kvarteret Smycket kontakta samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se

Om du är intresserad av en tomt ska du anmäla dig till kommunens tomtkö.

Blankett för anmälan till tomtkö

Karta som visar lediga tomter i kommunen