Nära vård 2030

Omställningen till Nära vård är ett arbete som pågår över hela landet. I Östergötland ligger ansvaret att driva omställningen Nära vård på Regionen och länets tretton kommuner gemensamt.

Vad är Nära vård?

Nära vård handlar om att vården finns där östgöten behöver den. Det innebär en förflyttning i sättet att arbeta som utgår från östgötens behov snarare än organisationernas struktur. För att alla ska gå i samma riktning mot nära vård krävs gemensamma mål, samsyn och goda relationer i hela vårdkedjan.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Var ska vi vara år 2030?

Nära vård innebär att vården är tillgänglig, samordnad och nära. Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Det kan också handla om kontakt via digitala vårdtjänster.

Nära vård bygger på relationer och är förebyggande för att östgöten ska vara frisk länge, ha god livskvalitet och kunna ta eget ansvar för sin hälsa. Östgöten ska uppleva att: “Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver”. För att nå hit krävs ett gemensamt grepp.

Vad betyder detta för Vadstena kommun?

Detta betyder bland annat att den kommunala vården och omsorgen kommer att göra mer hälso- och sjukvård i hemmet och vi kommer att säkerligen att utföra mer avancerad vård på våra särskilda boenden.

Men omställningen till Nära vård handlar också om det viktiga arbetet med hälsofrämjande vård och förebyggande insatser, där målet är att kommuninvånarna i Vadstena ska hålla sig friska länge och ha god livskvalitet. Det arbetet omfattar insatser både från civilsamhället och arbete med stadsutveckling som bidrar till attraktiva livsvillkor för invånarna.

Förebyggande insatser för ett friskare liv bidrar till att minska behovet av vård, vilket resulterar i ökad livskvalitet för individen och samtidigt minskade kostnader för hälso- och sjukvården.