Nära Vård 2030 illustration

Nära vård 2030

Omställningen till Nära vård är ett arbete som pågår över hela landet. I Östergötland ligger ansvaret att driva omställningen Nära vård på Regionen och länets tretton kommuner gemensamt.

Vad är Nära vård?

Nära vård handlar om att vården finns där östgöten behöver den. Det innebär en förflyttning i sättet att arbeta som utgår från östgötens behov snarare än organisationernas struktur. För att alla ska gå i samma riktning mot nära vård krävs gemensamma mål, samsyn och goda relationer i hela vårdkedjan. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Här ska vi vara år 2030

Målbilden som syns längst upp på denna sida visar var vi ska vara inom viktiga områden år 2030. Visuell målbild Nära vård i Östergötland – pdf. 

Nära vård innebär att vården finns där östgöten behöver den. Den är tillgänglig, samordnad och nära. Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Det kan också handla om kontakt via digitala vårdtjänster. Nära vård bygger på relationer och är förebyggande för att östgöten ska vara frisk länge, ha god livskvalitet och kunna ta eget ansvar för sin hälsa. Östgöten ska uppleva att: “Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver”.

Östergötlands kommuner och region samverkan för att nå målet med en Nära vård 2030. De 13 olika kommunerna i Östergötland har idag olika utmaningar, bland annat geografiska skillnader. I framtiden krävs ett mer gemensamt grepp.