Mårten Skinnares hus

1519
Den rike köpmannen Mårten Nilsson som drev handel med pälsverk, koppar och skinn, därav tillnamnet ”Skinnare”, får tre tomter vid stranden av klostret för att bygga ett hospital, en sjukstuga för fattiga och pilgrimer. Samma år bygger han den äldsta delen av detta hus, förrådsdelen i gråsten i väster.

1587
Sedan hospitalet 1532 slagits ihop med Helgeandshuset vid Storgatan påbörjar Johan III ett nytt hospital av tegel efter ritningar av slottets arkitekter Arendt de Roy och Hans Fleming. Den enda färdiga byggnaden blir det nuvarande tegelhuset, ett sällsynt väl bevarat bostadshus av senmedeltida typ i två våningar avsett för hospitalspredikanten, med förrådskällare i bottenvåningen. I utbyggnaden, karnapet, inryms ett kapell. Bostadsrummet har sannolikt varit helt inbyggt med träpaneler med förrådsskåp i nischerna i väggarna. Ursprungligen har huset varit högre med trappgavlar. Byggnadsmaterialet är tegel i oregelbundet munkförband utom i den äldre källardelen. Boningsrummet har ett välbevarat avträde på norra fasaden. Där finns även tegelskift med nordmagi.

1700
Huset hör fortfarande till hospitalspredikanten och kallas för ”Fateburen”; det används som förvaring för hospitalets viktigaste handlingar.

1748
Det nuvarande taket tillkommer.

1800-talet
Inskriptionstavlan på södra sidan sätts upp.

1900-talets början
Övervåningen används som personalbostad.

1930-talet
Huset restaureras i slutet av 1930-talet. Huset är statligt byggnadsminne.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)