Överförmyndarnämnden 14 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Anslaget sattes upp: 2021-09-16
Sista dag för överklagande: 2021-10-07
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson