Räddningstjänst

Räddningstjänsten ansvarar för att hantera olyckor och kriser som kräver snabba beslut och effektiva insatser. I räddningstjänstens uppgifter ingår att upprätta en beredskap för att begränsa skador på människor, egendom och miljö när en olycka eller kris inträffar.

Alla kommuner är skyldiga att ha en räddningstjänst, antingen i egen regi eller tillsammans med andra kommuner. I Vadstena kommun ansvarar Räddingstjänsten i Motala-Vadstena för räddningsinsatserna i samband med olyckor och kriser. Exempel på händelser som Räddningstjänsten ansvarar för är bränder och kemikalieutsläpp. En av de viktigaste arbetsuppgifter är att förebygga olika typer av händelser, såsom bränder och andra allvarliga olyckor.

Det finns även räddningstjänst på statlig nivå. Exempel på statlig räddningstjänst är polisens fjällräddningstjänst och Kustbevakningen miljöräddningsinsatser ute till havs.