Hygienisk verksamhet

Hygieniska verksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. Några exempel på hygienisk verksamhet är fotvård, tatuering, hårvård, skönhetsbehandlingar och solarium.

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över yrkesmässiga hygieniska verksamheter. En del av dessa måste du som verksamhetsutövare anmäla till kommunen.

Anmälan

Om du i din verksamhet använder skärande eller stickande verktyg med risk för blodsmitta är din verksamhet anmälningspliktig. Exempel på sådana verksamheter är akupunktur, tatuering, kosmetisk tatuering/pigmentering, piercing och fotvård.

Minst sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet måste du anmäla det till kommunen. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten samt vilken typ av ventilation som finns i lokalen.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en anmälningsavgift enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Om du inte gör en anmälan kan det leda till miljösanktionsavgift samt en avgift. Om ni är flera olika verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig verksamhet i samma lokal, måste ni göra separata anmälningar för era respektive verksamheter. Om du tar över en befintlig verksamhet eller gör ändringar av verksamheten eller om du skulle upphöra med din verksamhet behöver du även anmäla detta till kommunen.

Ambulerande verksamheter

Om du bedriver en ambulerande verksamhet och inte arbetar i en specifik lokal, måste även du anmäla din verksamhet till kommunen. Anmälan görs till den kommun där du har utrymmen för rengöring, lagring etc. Om du bedriver din verksamhet i olika kommuner, måste du göra en anmälan till varje kommun som du väljer att arbeta i.

Det är viktigt att du som bedriver en ambulerande verksamhet tänker på att det ställs lika höga krav på hygienhantering, rengöring och skötsel av utrustning som för de som har en permanent lokal.