Kommunfullmäktige 23 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-11-23
Anslaget sattes upp: 2022-12-01
Sista dag för överklagande: 2022-12-22
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson