Kultur- och utbildningsnämnden 12 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-09-12
Anslaget sattes upp: 2022-09-19
Sista dag för överklagande: 2022-10-10
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson