Kommunstyrelsen 8 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-04-08
Anslaget sattes upp: 2024-04-10
Sista dag för överklagande: 2024-05-01
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner